γλωσσαρι

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ - Π. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, 1909

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ

Ευχαριστούμε θερμά τον Ιωάννη Μ. Τσιομπάνο, Αρχαιολόγο-Ιστορικό Α.Π.Θ., για την ευγενική του χειρονομία, να μας διαθέσει από τοπροσωπικό του αρχείο το «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ»του Π. Αραβαντινού (Εκδόσεις Π.Δ. Πετράκου-ΑΘΗΝΑ 1909) και να μας επιτρέψει την ψηφιοποίησή του.

Νέα του Συλλόγου