Π.ΔΕΛΙΑΛΗΣ-Αλουμίνια

Π.ΔΕΛΙΑΛΗΣ -Αλουμίνια
Διονυσίου 9 και Μουσών - ΚΟΖΑΝΗ
τηλ.2461025204,27400

Νέα του Συλλόγου