Κανάλι YouTube

Είσοδος

Πρώτη Προσωρινή Διοικούσα επιτροπή

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Κοζάνης ιδρύθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1986 στην πόλη της Κοζάνης.

Η έγκριση του καταστατικού έγινε με την αρ.480 / 1986 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης
 
Πρώτη Προσωρινή Διοικούσα επιτροπή
  1. Τσιάντας Κωνσταντίνος
  2. 2.Παπαδημητρίου Κασσιανή
  3. 3.Τζώρτζης Γεώργιος
  4. 4, Γεωργίου Αριστοτέλης
  5. 5.Γεωργίου Βασιλική
 
Πρώτη Τροποποίηση Καταστατικού
Έγινε με την αρ.526 / 2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης. κατόπιν της αρ. 12/1-12-2007 απόφασης της Γενικής συνέλευσης των μελών του Συλλόγου
Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Νέα του Συλλόγου