Κανάλι YouTube

Είσοδος

Διοικητικό Συμβούλιο 2019-2020

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ηπειρωτών Κοζάνης  για την διετία 2019-2020 που προήλθε από την εκλογοαπαολογιστκή Συνέλευση της 24ης Νοεμβρίου 2018, η  σύνθεση του οποίου  σύμφωνα με το άρ.20 του καταστατικού του Συλλόγου είναι :
 
       α.    Πρόεδρος: Λεωνίδας Μαγκάκης
       β.    Α΄ Αντιπρόεδρος: Φώτιος Ρέντζιος
       γ.    Β΄ Αντιπρόεδρος:Ζαχαρίας Μάλλιος
       δ.    Γενικός Γραμματέας: Σπυρίδων Μαρέτης
       ε.    Ειδικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ζέρβας
       στ. Ταμίας: Θωμάς Λάππας .
       ζ.    Έφορος Χορευτικού: Άννα Κουτσού
       η.    Έφορος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων : Δημήτριος Πρέβεζας και
       θ.    Έφορος Υλικού: Αθανάσιος Γεωργίου

No votes yet

Νέα του Συλλόγου