Κανάλι YouTube

Είσοδος

"ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ - Πάντων των εν Ηπείρω Αγίων"

Το σπουδαίο βιβλίο του Φωτίου Γ. Οικονόμου με τον τίτλο:
 
"ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΗΠΕΙΡΩ ΑΓΙΩΝ"
μπορεί να βρει ο αναγνώστης στη  βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας.
Το βιβλίο περιέχει αναλυτική αναφορά με στοιχεία από τους βίους των Αγίων που:
α) γεννήθηκαν , έδρασαν και αγίασαν στην Ήπειρο
β) γεννήθηκαν στην Ήπειρο και έδρασαν εκτός αυτής
γ) δεν γεννήθηκαν στην Ήπειρο αλλά τιμώνται  ιδιαιτέρως σε αυτήν
Αναφέρονται οι Άγιοι που έδρασαν, αγίασαν και έζησαν στην Παλαιά Ήπειρο* (Epirus Vetus)  εκτεινόμενη από τον Αμβρακικό Κόλπο μέχρι τα Ακροκεραύνια Όρη με πρωτεύουσα την Νικόπλη και την Νέα Ήπειρο* ( Epirus Nova) εκτεινόμενη από τα Ακροκεραύνια Όρη μέχρι το Δυρράχιο.
Ο συγγραφέας,  Φώτης Γ. Οικονόμου, γεννήθηκε το 1911 στο χωριό Κουκουλιοί Σουλίου. Υπήρξε απόφοιτος του Ιεροδιδασκαλίου Βελλάς και της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εργάσθηκε ως καθηγητής Θεολόγος στη Μέση Εκπαίδευση και διετέλεσε Γυμνασιάρχης και Λυκειάρχης.
Έγραψε 21 ιστορικές μελέτες και τιμήθηκε με πλήθος εύφημων μνειώ και επαίνων.
Απεβίωσε στις 10 Αυγούστου 2011 σε ηλικία 101  ετών ( παρά τεσσάρων μηνών). Το τελευταίο του βιβλίο γράφηκε λίγους μήνες προ της κοιμήσεώς του.
Το ανωτέρω βιβλίο προσέφερε στη βιβλιοθήκη  μας η κα Κασσιανή Παπαδημητρίου  εκλεκτό και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου μας.
 
* η Ήπειρος επί εποχής Διοκλητιανού (297 μ.Χ.) και Μεγ. Κωνσταντίνου (323-337 μ.Χ.) διερέθη σε δύο επαρχίες την Παλαιά κακ ΝέαΗπειρο.
Κατά τους χρόνους του Ιουστινιανού η Ήπειρος επεκτείνετο από Βορρά μέχρι του Δυρραχίου.
Κατά τον ιστορικό Προκόπιο : "Έλληνες αισίν, Ηπειρώται καλούμενοι, άχρι Επιδάμνου (Δυρραχίου) πόλεως , ήπερ επιθαλλασία οικείται" (Προκ.Πολ.Γοτθ., εκδ. Haurry,  σελ.82)

No votes yet

Νέα του Συλλόγου