Διοικητικά Συμβούλια

Δοικητικό Συμβούλιο 2000-2002

Πρόεδρος : Τσιάντας Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος : Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
Γεν. Γραμματέας : Αηδόνης Σταύρος
Ταμίας : Γεωργίου Σταύρος
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων : Ρέντζιος Φώτιος
Μέλος : Μάλλιος Ζαχαρίας
Μέλος : Ζώτος Αναστάσιος

Δοικητικό Συμβούλιο 1998-2000

Πρόεδρος : Τσιάντας Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος : Ράδης Κωνσταντίνος
Γεν. Γραμματέας : Αηδόνης Σταύρος
Ταμίας : Γεωργίου Σταύρος
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων : Ρέντζιος Φώτιος
Μέλος : Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
Μέλος : Τσόη Γιολάνδα

Δοικητικό Συμβούλιο 1996-1998

Πρόεδρος : Τσιάντας Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος : Ράδης Κωνσταντίνος
Γεν. Γραμματέας : Αηδόνης Σταύρος
Ταμίας : Ρέντζιος Φώτιος
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων : Γεωργίου Σταύρος
Μέλος : Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
Μέλος : Παπαδημητρίου Περιστέρα

Δοικητικό Συμβούλιο 1994-1996

Πρόεδρος : Τσιάντας Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος : Πατσιούρα -Παρασκευά Φρειδερίκη
Γεν. Γραμματέας : Αηδόνης Σταύρος
Ταμίας : Ρέντζιος Φώτιος
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων : Μπασιάνος Νικόλαος
Μέλος : Παπαδημητρίου Κασσιανή
Μέλος : Γεωργίου Σταύρος

Δοικητικό Συμβούλιο 1992-1994

Πρόεδρος : Τσιάντας Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος : Ζαραβέλλα Ειρήνη
Γεν. Γραμματέας : Αηδόνης Σταύρος
Ταμίας : Ρέντζιος Φώτιος
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων : Γκιούνος Φώτιος
Μέλος : Χήτος Ταξιάρχης
Μέλος : Παπαδημητρίου Κασσιανή

Δοικητικό Συμβούλιο 1990-1992

Πρόεδρος : Τσιάντας Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος : Αηδόνης Σταύρος
Γεν. Γραμματέας : Ρέντζιος Φώτιος
Ταμίας : Παπαβασιλείου- Βήκα Θεοδώρα
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων : Λιοπιάρη Βασιλική
Μέλος : Τζίνας Ιωάννης
Μέλος : Παπαδημητρίου Κασσιανή

Δοικητικό Συμβούλιο 1988-1990

Πρόεδρος : Τσιάντας Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος : Νάστου Φρόσω
Γεν. Γραμματέας : Ρέντζιος Φώτιος
Ταμίας : Κλούρας Αριστοτέλης
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: Παλιάγκας Δημήτριος
Μέλος : Μπουζάνης Βασίλειος
Μέλος : Παπαδημητρίου Κασσιανή

Δοικητικό Συμβούλιο 1986-1988

Πρόεδρος : Τσιάντας Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος : Παπαδημητρίου Κασσιανή
Γεν. Γραμματέας : Ρέντζιος Φώτιος
Ταμίας : Κλούρας Αριστοτέλης
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων : Παλιάγκας Δημήτριος
Μέλος : Νάστου Φρόσω
Μέλος : Οικονόμου Μιχαήλ

Πρώτη Προσωρινή Διοικούσα επιτροπή

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Κοζάνης ιδρύθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1986 στην πόλη της Κοζάνης.

Η έγκριση του καταστατικού έγινε με την αρ.480 / 1986 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης
 

Νέα του Συλλόγου