το Ρεβύθι, Παραδοσιακό Καφενείο .

το Ρεβύθι,
Παραδοσιακό καφενείο .
Κ.Δρίζη 5 - Κοζάνη.
τηλ 6986935133

Νέα του Συλλόγου