Κανάλι YouTube

Είσοδος

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στις 18 Απριλίου 2021

image

Αγαπητοί Πατριώτες
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας με την αρ. 1/2021 πράξη του και σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού μας και αφού έλαβε υπόψη του τις έκτακτες και απρόβλεπτες καταστάσεις που επικρατούν στη Χώρα λόγω του κορονοϊού αποφάσισε τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής στις 18-04-2021 ημέρα Κυριακή, στα νέα γραφεία του Συλλόγου στο “Πάρκο Ηπειρωτών - Κ.Τσιάντας”.
 

Η διενέργεια των εκλογών εφόσον τα υγειονομικά μέτρα το επιτρέψουν θα γίνει κατά την διάρκεια της ημέρας από τις 10:00 - 14:00 στον υπαίθριο χώρο του Πάρκου με την τήρηση των μέτρων προστασίας που θα ισχύουν την παραπάνω ημερομηνία λόγω της covid-19.
 
Σε περίπτωση που οι συνθήκες (μέτρα προστασίας της πολιτείας) δεν το επιτρέψουν η ψηφοφορία θα γίνει διά αλληλογραφίας.
 
Για κάθε πληροφορία όπως και για δηλώσεις υποψηφιοτήτων οι οποίες θα πρέπει να έχουν γνωστοποιηθεί στον Σύλλογο μέχρι και τις 09-04-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Μαγκάκη Λεωνίδα (τηλ. 69747568606) και στα μέλη του ΔΣ, κ.Ρέντζιο Φώτιο (τηλ.6976111334) και κ.Μαρέτη Σπυρίδων(τηλ. 6971960448)
 
Πληροφοριακά σας ενημερώνουμε ότι με το ΦΕΚ 227/18-10-2020 (Ν.4753/20), η θητεία των ΔΣ όλων των πολιτιστικών συλλόγων της Χώρας παρατάθηκε μέχρι τις 31-12-2020.
 
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι η ετήσια συνδρομή παραμένει στα πέντε (5) ευρώ ενώ η εγγραφή νέου μέλους στα δέκα (10) ευρώ.
 
 
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
           Ο Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας
 
           Λεωνίδας Μαγκάκης               Σπυρίδων Μαρέτης

No votes yet

Νέα του Συλλόγου