Κανάλι YouTube

Είσοδος

Καλές γιορτές από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Κοζάνης.

image

    Ο  Πρόεδρος  και  τα  μέλη  του  Δ.Σ.
   του  Συλλόγου  Ηπειρωτών  Κοζάνης
                σ α ς   ε ύ χ ο ν τ α ι
               Χ ρ ό ν ι α    Π ο λ λ ά,
       Κ α λ ά   Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α
                           και
  ε υ τ υ χ ι σ μ έ ν ο   τ ο  ν έ ο   Έ τ ο ς !

Καλές γιορτές από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Κοζάνης.
No votes yet

Νέα του Συλλόγου