Κανάλι YouTube

Είσοδος

βιβλιογαφία -παραπομπές

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 
Αραβαντινός Π., Ηπειρωτικόν γλωσσάριον, Εν Αθήναις 1909, φωτομηχανική ανατύπωση Βιβλιοπωλείο Ν. Καραβία, Αθήνα 1988.

 
Βαγιακάκος Δικαίος, «Γλωσσικά και Λαογραφικά Χειμάρρας Β. Ηπείρου και Μάνης», Β΄ Συμπόσιο Λαογραφίας Βορειοελλαδικού χώρου (1983) 9-26.

 
Γονιός Α. «Ηπειρωτικόν Λεξιλόγιον», Ζωγράφειος Αγών 1 (1891) 175-181.

 
Κέντρον Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html (Διαδίκτυο)

 
Κοντοσόπουλος Ν., Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής, Αθήνα 1981.
 
Κοσμάς Ν. Β., Το γλωσσικό ιδίωμα των Ιωαννίνων, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1997.
 
Μπαμπινιώτης Γ., Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 1η έκδ. Αθήνα 1988.
 
Μπόγκας Ευάγγ., Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου (Βορείου, Κεντρικής και Νοτίου), Έκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Τόμ. Α΄:  Γιαννιώτικο και άλλα λεξιλόγια, Ιωάννινα 1964. Τόμ. Β΄: Γλωσσάρια Βορ. Ηπείρου, Θεσπρωτίας, Κόνιτσας κ.ά., Ιωάννινα 1966.
 
Ντίνας Κ., Το γλωσσικό ιδίωμα της Κοζάνης Β' (Γλωσσάριο του ιδιώματος της Κοζάνης), Κοζάνη 2005: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης.
 
Οικονόμου Κ. Ε., «Διορθώσεις και προσθήκες στα “Γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου” του Ευ. Μπόγκα», Ηπειρωτικά Χρονικά 23 (1981) 215-251.
 
Παπαϊωάννου Μ.Ι., Το Γλωσσάριο των Γρεβενών, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1976.
 
Παπαθανασόπουλος Θ., Γλωσσάρι ρουμελιώτικης ντοπιολαλιάς, εκδ. Θουκυδίδης, Αθήνα 1982.
 
Παπατρέχας Γερ. Ηρ., «Ιδιωματικό και λαογραφικό γλωσσάρι Ξηρομέρου», Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών 4 (1973) 263-316.
 
Σαλαμάγκας Δ., «Τουρκο-περσο-αραβικές λέξεις στο γιανννιώτικο ιδίωμα», Ηπειρωτική Εστία 10 (1961) 526-529, 647-650, 824-827, 908-911, 1009-1010, 1088-1089/ 11 (1962), 48-49, 143-144, 244-245, 325-326, 424-425, 559-560, 643-644, 731-732, 841-842, 935-936/ 12 (1963) 39-40, 129-130, 212-214.
 
Σαχίνης Α. Δ., Το καστοριανό γλωσσάρι. Λεξικό εννοιολογικό, ερμηνευτικό, ιστορικό, ετυμολογικό του καστοριανού ιδιώματος [Καστοριανή Βιβλιοθήκη. Σειρά: Λαογραφία], Καστοριανή Εστία, Καστοριά 1996.
 
Σέβης Αλκιβιάδης Γ., Ιδιωματικό λεξιλόγιο περιοχής Δυτ. Ξεροβουνίου Ηπείρου, Γιάννινα: [χ.ε.], Ιωάννινα: Θεοδωρίδη 1997 (Διαδίκτυο).
 
Στεργίου Ξ. Δ., Η αργιθεάτικη διάλεκτος (Λεξικογραφία-Γλωσσολογία-Λαογραφία), έκδοση Συλλόγου Αργιθεατών Θεσσαλών Αθήνας, Αθήνα 2001.
 
Τάκης Βασ., Η Αγραφιώτικη Γλώσσα. Συμβολή στην έρευνα και την μελέτη του αγραφιώτικου γλωσσικού ιδιώματος, [Με την ευγενική χορηγία από το «Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου»], Καρδίτσα 2003.
 
Χαντζιάρας Δ. Π., Το Θεσσαλικό Γλωσσικό Ιδίωμα. Γλωσσάρι-Λεξικό, εκδ. Δημιουργία, Αθήνα 1995.
 
Χατσιούλης Μιχ. Γ., Τα Σιάτσνα: Το σιατιστινό γλωσσικό ιδίωμα: Συλλογή από λέξεις και φράσεις, Σιάτιστα: [χ.ε.] 1992 (Διαδίκτυο).
 
Χλωρός Χρ. Δ., Μαυρέλι Τρικάλων: Γλωσσάρι Χασίων, Αθήνα [χ.ε.] 1994 (Διαδίκτυο).
Χριστοδούλου Χρ. Α., Τα κουζιανιώτ'κα (Λεξικό του Κοζανίτικου Ιδιώματος), Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, Σύλλογος «Κασμιρτζήδες», Κοζάνη 2003.
 
 
 http://www.hosepsi.net
 http://www.koukoulia.gr
 http://19dim-ioann.ioa.sch.gr/lexiko/

No votes yet

Νέα του Συλλόγου