Ζητούν πίσω το παλιό τους όνομα

Να υποβάλει εκ νέου αίτημα, ώστε η τοπική κοινότητα Πλατανίων να μετονομαστεί σε «Τσερίτσανα», όπως ακριβώς αναφέρεται σε όλες τις ιστορικές πηγές, αλλά και όπως είναι εδραιωμένη στην κοινή συνείδηση, αποφάσισε ομόφωνα και ομόθυμα το δημοτικό συμβούλιο Δωδώνης.

No votes yet

Νέα του Συλλόγου