Κανάλι YouTube

Είσοδος

Ζητούν πίσω το παλιό τους όνομα

Να υποβάλει εκ νέου αίτημα, ώστε η τοπική κοινότητα Πλατανίων να μετονομαστεί σε «Τσερίτσανα», όπως ακριβώς αναφέρεται σε όλες τις ιστορικές πηγές, αλλά και όπως είναι εδραιωμένη στην κοινή συνείδηση, αποφάσισε ομόφωνα και ομόθυμα το δημοτικό συμβούλιο Δωδώνης.

No votes yet

Νέα του Συλλόγου