Εγκρίσεις χρηματοδότησης στην Άρτα – Δικαιούχοι Δήμοι και η Δ.Ε.Υ.Α.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για την δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών». Επιλέχθηκαν 71 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία και συνολικό προϋπολογισμό 88.6 εκατ. ευρώ.

No votes yet

Νέα του Συλλόγου